جلسه ديدار نوروزي هييت مديره موسسه غيرانتفاعي حمايت از بيماران (محب)

جلسه ديدار نوروزي هييت مديره موسسه غيرانتفاعي حمايت از بيماران (محب)

 

امروز  94/01/16

جلسه ديدار نوروزي هييت مديره موسسه غيرانتفاعي حمايت از بيماران (محب) و شركت ها و موسسات تابعه با حاج اقا محمدرضا اعتماديان رياست محترم هييت امنا موسسه در ساعت ١٣ بعدازظهر امروز در محل دانشگاه امام صادق (ع)
 

تصاویر خبر

درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.